Nieuws - 25 april 2019

Zware mensen meer kans op vitamine D-tekort

Bij mensen met overgewicht is vaker sprake van een vitamine D-tekort. Ook hebben wetenschappelijke studies een verband aangetoond tussen een hoger BMI en een grotere kans op een vitamine D-tekort. Een Servisch onderzoek heeft onlangs gekeken of er ook een omgekeerde relatie is tussen de gemiddelde vitamine D-status en gewicht. Er is specifiek gekeken naar de link tussen een vitamine D-tekort en de gezondheid van hart- en bloedvaten, obesitas en het metabool syndroom.

Verhoogde vitamine D-inname gewenst

Uit het recente onderzoek blijkt dat mensen met een lage vitamine D-status, meer kenmerken van het metabool syndroom vertoonden. Een metabool syndroom wordt gekenmerkt door overgewicht, met vetopslag bij de buikorganen, hoge bloeddruk, diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De uitkomst van de studie moet volgens de Servische onderzoekers de overheid aanmoedigen om een verhoogde vitamine D inname te adviseren, als onderdeel van de strategie om obesitas te managen.

Chronische vitamine D-tekorten

3% van de Nederlandse jongeren heeft obesitas, blijkt uit cijfers van CBS

Een andere studie constateerde dat een chronisch vitamine D-tekort geassocieerd is met metabool syndroom en ‘viscerale’ vetopslag (buikvet). Vitamine D blijkt het verschil te maken tussen ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ obesitas. Dit proces begint al op jonge leeftijd en het verschil is al aantoonbaar bij kinderen en adolescenten. Mensen met zwaar overgewicht, maar die daar geen gezondheidsproblemen van ondervinden, worden soms aangeduid als ‘gezond obees’. Bloeddruk, cholesterol, en bloedsuiker vallen binnen de normale waarden, maar de BMI (body-mass index) is hoger dan 30; dit is bijvoorbeeld het BMI van een man van 1,80 meter en 97 kilogram.

Kwart van de Nederlandse jongeren is te zwaar

In Nederland is bijna een kwart van de jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar te zwaar. Dit blijkt uit de jeugdmonitor van het CBS van medio april 2019. Bij de meesten gaat het om matig overgewicht, maar 3% heeft ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Deze groep moet alert zijn op een mogelijk vitamine D-tekort.

Vitamine D-tekorten te lijf gaan

Diverse onderzoeken over de relatie tussen obesitas en vitamine D-tekorten tonen het belang aan van een goede vitamine D-status. Vitamine D speelt een belangrijke rol in talrijke lichaamsprocessen en is van belang voor het behoud van sterke botten en tanden. Voor kinderen in de groei is vitamine D nodig om calcium en fosfor uit de voeding in de botten en tanden vast te leggen. Vitamine D zorgt mede voor een goede weerstand en is goed voor de spieren. Het lichaam maakt zelf vitamine D aan door zonlicht op de huid. Vitamine D-supplementen zijn vooral van groot belang in de wintermaanden als de zon weinig wordt benut. De Nederlandse overheid adviseert gesluierder vrouwen, vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een donkere huidskleur het hele jaar door een vitamine D-supplement te slikken.

Lees ook dit artikel: ‘Veel buikvet? Hoger op vitamine D-tekort’

Bronnen: