Nieuws - 17 december 2013

Waarom ligt de dosering vitamines vaak boven de ADH?

Doseringen van vitamines in voedingssupplementen liggen vaak hoger dan de vastgestelde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Bij consumenten kan dit vragen oproepen over nut en veiligheid. Het kan zeker zinvol zijn om hogere doseringen in te nemen. De ADH is vastgesteld om voor de gemiddelde bevolking deficiëntieziektes te voorkomen, maar kijkt niet naar de optimale hoeveelheid. Diverse doelgroepen hebben baat bij hogere doseringen, die voor hen een meer optimale vitamine of mineraal status geeft.

Aanbeveling vitamine D

Een goed voorbeeld is vitamine D. Wij kennen in Nederland een ADH van 5 microgram per dag. De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd dat ouderen en mensen wiens huid niet of nauwelijks aan de zon wordt blootgesteld, een veel hogere dosis nodig hebben. De aanbeveling die geldt voor ouderen is 400% van de ADH.

ADH foliumzuur zwangere vrouwen

Datzelfde zie je voor zwangere vrouwen en de behoefte aan foliumzuur. De ADH in Nederland is vastgesteld op 200 microgram per dag. Terwijl zwangere vrouwen daar minimaal twee keer zoveel van nodig hebben.

Sporters: hogere behoefte aan B-vitamines

En bijvoorbeeld sporters hebben een verhoogde behoefte aan onder andere B-vitamines, deze zijn betrokken bij de stofwisseling. Bij B-vitamines zie je vaak dat de dagdosering meer dan 1000% van de ADH bevat. Voor de vitamines B1, B2, B12 en pantotheenzuur heeft de Europese organisatie voor voedselveiligheid (EFSA) geen aanvaardbare bovengrens vastgesteld. Met de huidige inname, uit zowel voeding als voedingssupplementen, zijn geen negatieve effecten waargenomen. Voor vitamine B6 heeft EFSA een bovengrens voor volwassenen gesteld op 25 milligram per dag, dit is ongeveer 1700% van de ADH. De Amerikaanse Food and Nutrition board hanteert zelfs een bovengrens van 100 milligram per dag.

Veilig gebruik

Voedingssupplementen die in de drogist worden verkocht voldoen aan alle wettelijke eisen. Wat met name van belang is met het oog op goed gebruik, is dat men zich houdt aan de dosis vermeld op de verpakking. Elke verpakking bevat dan ook een waarschuwing voor niet overschrijden van de aanbevolen dagelijkse portie.