Nieuws - 24 september 2018

Vitamines en mineralen verdwijnen uit basispakket 2019

Vanaf 1 januari 2019 schrapt minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bepaalde vitamines en mineralen uit het basispakket. Het gaat om middelen die zonder recept tegen lage kosten bijvoorbeeld bij de drogist verkrijgbaar zijn. Foliumzuur, vitamine D, vitamine A, calcium (kalktabletten) en kalium moet eerdaags door mensen zelf worden gekocht.

De overheid maakt jaarlijks keuzes over wat wel en niet wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut heeft de overheid geadviseerd om bepaalde vitamines en mineralen uit het basispakket te halen omdat het niet noodzakelijk te verzekeren zorg is en omdat er een betaalbaar alternatief voor is.

Wat blijft wel vergoed?

Niet alle vitamines en mineralen zijn vrij in winkels verkrijgbaar. Vitamine B12-, ijzer- en magnesiuminjecties en bepaalde producten met ijzer, vitamine K1, vitamine D, zink of calcium blijven wel in het basispakket, omdat daar geen gelijkwaardig alternatief als voedingssupplement voor te koop is. Vaak gaat het om een hogere dosering, zoals bijvoorbeeld bij vitamine B12. Deze middelen blijven door de arts voorgeschreven en uitgegeven bij de apotheek.

Moet ik het dan wel blijven gebruiken?

Jazeker! De minister meldt uitdrukkelijk dat de effectiviteit en medische noodzaak van de middelen niet ter discussie staat. Patiënten en artsen moeten tijdens een goed gesprek de juiste middelen en doseringen kiezen. Het feit of het gewenste vitamine of mineraal wel of niet vergoed wordt mag niet van invloed zijn op de keuze.

Hoeveel moet ik ongeveer zelf gaan betalen?

Tot 2019 wordt gemiddeld 60 euro per patiënt per jaar uitgegeven aan middelen met vitamines en mineralen. De verwachting is dat het bedrag voor eigen rekening wel lager gaat uitvallen dan de genoemde 60 euro per jaar. Dit komt doordat supplementen vaak aanzienlijk goedkoper zijn als je ze zelf koopt en omdat de kosten voor het uitschrijven van een recept bij de apotheek vervallen.

Wat levert het de overheid op?

Het schrappen van middelen met vitamines en mineralen uit de basisverzekering die ook als supplement vrij verkrijgbaar zijn levert de overheid een bezuiniging op van ongeveer 40 miljoen. In 2019 zal meer aandacht uitgaan naar Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl. Mogelijk maken supplementen onderdeel uit van de behandeling.

Bron: Rijksoverheid