Nieuws - 1 juni 2017

Vitamine D en mineralen blijven in basispakket 2018

De ministerraad heeft medio mei ingestemd met het pakketbesluit 2018, waarin is vastgelegd dat diverse vitaminen en mineralen in het basispakket van 2018 blijven. Het gaat om recept plichtige middelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), waaronder vitamine D. De beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers KNMP heeft zich de afgelopen maanden samen met partners sterk ingezet voor handhaving van de vergoedingen.

In december adviseerde het Zorginstituut aan VWS om bepaalde supplementen niet meer te vergoeden. Dit werd door de organisaties als onwenselijk geacht. De aangetoonde (kosten)effectieve middelen zijn juist voor ouderen en chronisch zieken van groot belang. De vrees van de organisaties dat deze groep therapieontrouw zou worden is van tafel als de vergoedingen gehandhaafd blijven. In juni stelt de Tweede Kamer het basispakket definitief vast.

Bron: KNMP