Nieuws - 31 januari 2019

Verpleeghuizen besparen kosten met probiotica bij obstipatie

Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een model ontwikkeld en meta-analyses gedaan om het effect van probiotica bij ouderen met obstipatie in verpleeghuizen te onderzoeken. De onderzoekers concludeerden dat bijna 48% van de bewoners last heeft van verstopping van de darmen en dat met het inzetten van dagelijks probiotica niet alleen vermindering van klachten, maar ook kostenbesparingen voor verpleeghuizen kunnen worden behaald.

Het ontwikkelde model brengt de kosten voor de behandeling van obstipatie in kaart. Onderzoekers keken naar de conventionele behandelingskosten zonder probiotica-suppletie, de kosten voor probiotica en de potentiële kostenvermindering door de effectiviteit van probiotica.

Besparing zorgkosten

Uit de gegevens die werden aangeleverd door 118 verpleeghuismedewerkers bleek dat 65% van de bewoners die last hebben van obstipatie werd behandeld met osmotische laxeermiddelen en 10% met probiotica. De eerst genoemde behandelkosten zijn € 2.078,- per bewoner per jaar; de tweede € 128,-. De meta-analyses laten zien dat probiotica de stoelgangfrequenties bij de ouderen met 12,9% verhoogd en 40,3% vermindering van obstipatie optreedt. Uitgaande van deze gegevens is berekend dat dagelijks gebruik van probiotica kan zorgen voor 28% minder obstipatie bij ouderen in verpleeghuizen.

Forse bezuinigingen voor verpleeghuizen

Voor een gemiddeld verpleeghuis met 100 bewoners, waarvan 42% last heeft van obstipatie, kan dat een besparing van tussen de € 8.000,- en € 25.000,- per jaar opleveren.

Bron: VU.nl – Flach J, et al. Economic potential of probiotic supplementation in institutionalized elderly with chronic constipation, PharmaNutritions (4 december 2018)

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213434418300707