Nieuws - 28 maart 2022

Veel buikvet? Hoger risico op vitamine D-tekort

In 2018 toonde een onderzoek van het VUmc aan dat mensen met overgewicht of veel vet rond de buik doorgaans lagere vitamine D-waarden hebben. Inmiddels zijn er meer onderzoeken gedaan die een verband met overgewicht en de hoeveelheid vitamine D in het bloed laten zien. Dit verband lijkt zowel bij mannen en vrouwen als bij tieners en kinderen te bestaan.

De wetenschappelijke studies

De verschillende studies concluderen allemaal hetzelfde. Bij mensen met overgewicht of bij mensen met veel buikvet komt een lage vitamine D waarde in het bloed vaker voor.

In de studie uit 2018 concludeerden de onderzoekers dat bij vrouwen de totale hoeveelheid vet en buikvet gerelateerd waren aan een lagere hoeveelheid vitamine D. Bij mannen was de hoeveelheid buikvet en levervet gerelateerd aan een lagere vitamine D waarde. Bij zowel mannen als vrouwen was de relatie met buikvet het sterkst. Dat betekent dat vooral bij mensen met veel buikvet een lagere vitamine D waarde werd gevonden [1]. Twee nieuwere studies concluderen ook dat er een relatie bestaat tussen het vetpercentage en BMI en de hoeveelheid vitamine D in het bloed [2,3].

Een andere studie liet zien dat er ook bij kinderen en tieners een relatie bestaat tussen overgewicht en de vitamine D status. Bij kinderen en tieners met overgewicht werd een lagere vitamine D status gemeten, dan degenen zonder overgewicht [4]. Dit was een zogenaamde meta-analyse. Resulaten uit zo’n studie worden doorgaans als erg betrouwbaar gezien.

Waar ligt het aan?

Onduidelijk is of meer (buik)vet de vitamine D-waarden verlaagt, of dat vitamine D-gebrek bijdraagt aan meer vetopslag. Hier moet nog meer onderzoek naar gedaan worden.

In Nederland heeft 50% van de volwassenen overgewicht. Obesitas (zwaar overgewicht) komt bij 14,3% van de Nederlanders voor. Bij kinderen tussen de 4 en 18 jaar heeft 15,9% overgewicht. Van alle kinderen heeft 10,5% obesitas. Obesitas wordt geassocieerd met een hogere kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en andere aandoeningen. Vet dat met name in en rond de buik zit, het ‘buikvet’ wordt ook wel gezien als het meest ongezonde vet. Het is schadelijker voor je gezondheid dan vet op je heupen en billen. Buikvet is een risicofactor is voor het krijgen diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Wat doet een vitamine D-tekort?

Een vitamine D-tekort leiden kan tot broze botten, maar wordt de laatste jaren ook gerelateerd aan een hoger risico op luchtweginfecties, auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten. Vitamine D wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht.

Conclusie

Uit de verschillende wetenschappelijke studies blijkt dus dat er bij mensen met overgewicht een lagere vitamine D gehalte in het bloed wordt gevonden. Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen hoe dit precies ontstaat. Ook concluderen verschillende onderzoekers dat het voor mensen met overgewicht of een grote buikomtrek verstandig is om hun D waarden te laten controleren. Voor bepaalde groepen geldt sowieso een vitamine D suppletie advies. Wil jij weten of er voor jou een suppletie advies geldt of wil je meer weten over vitamine D? Je leest het hier.

Bronnen

  1. Rafiq, R., Walschot, F., Lips, P., Lamb, H. J., de Roos, A., Rosendaal, F. R., … & de Mutsert, R. (2019). Associations of different body fat deposits with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations. Clinical nutrition, 38(6), 2851-2857.
  2. Saleem, N., Rizvi, N. B., & Elahi, S. (2021). Prevalence of Vitamin D Deficiency and Its Association with Insulin Resistance in Obese Women with Normal Fasting Glucose. BioMed Research International, 2021.
  3. Muscogiuri, G., Barrea, L., Somma, C. D., Laudisio, D., Salzano, C., Pugliese, G., … & Savastano, S. (2019). Sex differences of vitamin D status across BMI classes: An observational prospective cohort study. Nutrients, 11(12), 3034.
  4. Fiamenghi, V. I., & Mello, E. D. D. (2021). Vitamin D deficiency in children and adolescents with obesity: a meta-analysis. Jornal de Pediatria, 97, 273-279.