Nieuws - 18 september 2018

Nederlands maximum vitamine B6 in voedingssupplementen

Vanaf 1 oktober 2018 gaat er in Nederland een maximum van 21 milligram per dagdosering gelden voor het gehalte vitamine B6 in voedingssupplementen. Dit maximum wordt opgenomen in de wetgeving voor voedingssupplementen. In deze wetgeving staan ook al maximale hoeveelheden voor vitamine A en vitamine D. Maxima worden door de overheid bepaald, wanneer een hogere inname van een bepaalde vitamine mogelijk kan leiden tot klachten. In dit artikel lichten we de situatie rondom vitamine B6 verder toe.

Waarom dit maximum?

In Nederland is al langere tijd discussie over de veiligheid van voedingssupplementen met hoge doseringen vitamine B6. Om gebruikers beter te beschermen heeft de Nederlandse overheid een maximum bepaald van 21 mg per dagdosering in voedingssupplementen. De Europese Voedselveiligheidsraad (EFSA) stelt dat een dosering van 25 mg vitamine B6 per dag veilig is. Voor kinderen liggen deze veilige niveaus lager. Omdat we vitamine B6 ook via onze voeding binnenkrijgen, kiest de Nederlandse overheid een maximum dat lager ligt dan de veilige waarde, vastgesteld door EFSA.

Veiligheid vitamine B6

Supplementen met een dosering lager dan 21 mg vitamine B6 zijn voor normale mensen veilig. In uitzonderlijke gevallen, kunnen sommigen ook bij lagere hoeveelheden bijwerkingen ervaren, zoals tintelingen. In dat geval is het raadzaam om te stoppen met inname van vitamine B6 supplementen en de bijwerking te melden.

Ervaart u bijwerkingen van vitamine B6 gebruik? Meld dit bij het Lareb en uw huisarts. Maak een foto van het etiket van het product.

Mogelijk klachten

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de veiligheid van vitamine B6. Dit komt door meldingen van klachten bij het Lareb over bijwerkingen van pyridoxine – een vorm van vitamine B6 – op het zenuwstelsel, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Bijwerkingen komen soms voor en lijken per individu te verschillen. Over het algemeen lijken ze niet zozeer afhankelijk van de dosering vitamine B6. De ene persoon die vitamine B6 slikt in een bepaalde dosering ervaart bijwerkingen, waar de andere persoon deze niet ervaart. Ongerustheid over alleen hoge bloedwaarden, zonder bijwerkingen, bij gebruik van hooggedoseerde supplementen lijkt onterecht. Dit soort klachten zijn namelijk een direct gevolg zijn van het gebruik van (hooggedoseerde) vitamine B6 supplementen.

Onderzoek

NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen bedrijven, vindt het heel belangrijk dat alle Nederlanders goede en veilige voedingssupplementen kunnen gebruiken. Er is daarom in samenwerking met de Universiteit Maastricht, onderzocht of bepaalde vormen van vitamine B6 in geen enkel individu bijwerkingen geeft. De eerste resultaten zijn positief, maar meer onderzoek is nodig om tot een duidelijke conclusie te komen.

Nut van vitamine B6

Vitamine B6 heeft verschillende functies in het lichaam. Het reguleert de werking van bepaalde hormonen en is nodig voor de groei, de vorming van rode bloedcellen en een normale werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel. In een multivitamine zit vaak een lage dosering. In bepaalde situaties hebben mensen baat bij een hogere dosering, bijvoorbeeld bij ongemakken rondom de menstruatie, zoals prikkelbare gevoelens. Een hoge dosering wordt voor specifieke doeleinden gegeven en vaak na raadpleging van een deskundige.

Gevolgen van maximum voor de consument

De Nederlandse overheid wil met het maximum zorgen voor een hogere garantie van de veiligheid, bij inname van vitamine B6 supplementen. Daarom zullen producten met hogere doseringen vitamine B6 geleidelijk uit de schappen verdwijnen. Vanaf 1 oktober geldt de wettelijke maximale dosering van 21 mg per dag. Producten die voor 1 oktober nog in de handel zijn gebracht, mogen nog worden verkocht tot het einde van de houdbaarheidstermijn. Dit betekent dat nog voor langere tijd producten met meer dan 21 mg vitamine B6 per dagdosering in de winkels zullen liggen. Deze producten zijn voor de meeste Nederlanders veilig te gebruiken.