Nieuws - 19 maart 2018

MMS onveilig en verboden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek laten doen naar de gezondheidsrisico’s van MMS, dat als voedingssupplement vooral via internet wordt aangeboden. Een risicobeoordeling heeft uitgewezen dat het middel kan leiden tot acute en chronische gezondheidsrisico’s. De verkoop van MMS wordt nu verboden. In 2010 werden consumenten al gewaarschuwd voor onveiligheid, maar toch kwamen vele klachten binnen bij NVWA en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Wat is MMS?

MMS (onder andere bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution) wordt vooral online aangeboden met als omschrijving dat het werkt ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens. Het middel wordt ook aangeboden als waterzuiveraar. MMS bestaat uit een 25-28% natriumchlorietoplossing, dat geactiveerd moet worden met een zuur (bijvoorbeeld citroenzuur of zoutzuur) en vervolgens met water of vruchtensap moet worden ingenomen.

Acute en chronische gezondheidsrisico’s

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA heeft het gezondheidsrisico’s van MMS concreet in kaart gebracht en daaruit blijkt dat het gebruik kan leiden tot ernstige (acute en chronische) gezondheidsrisico’s bij gebruikers. Leveranciers melden vaak wel misselijkheid, braken en diarree als bijwerkingen, maar wereldwijd zijn ook andere (ernstige) bijwerkingen gerapporteerd, zoals ernstige vermoeidheid, bloedarmoede, afbraak van rode bloedlichamen, brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen, nierfalen, leverfalen en lage bloeddruk.

Verbod

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de autoriteit vanaf heden ‘handhaven op de verkoop van schadelijke MMS-producten’. Dit betekent in praktijk dat het supplement online niet meer verkrijgbaar zal zijn via Nederlandse aanbieders. In 2010 waarschuwde de NVWA consumenten al voor het middel omdat de veiligheid van het product niet kon worden gegarandeerd. Ze heeft toegezien op ongeoorloofd gebruik van helende eigenschappen die leveranciers aan het product toeschreven. Aangezien dit niet tot afname heeft geleid, is het onderzoek uitgevoerd. Nu is dus deze strengere maatregel getroffen.