Nieuws - 6 april 2017

Minder zorgkosten door calcium en vitamine D

Suppletie en verrijking van levensmiddelen met vitamine D en calcium kunnen jaarlijks 200.000 botbreuken voorkomen, wat neerkomt op een besparing van bijna €4 miljard aan zorgkosten. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Frost & Sullivan, een onderzoeks- en adviesbureau. Voor elke euro die wordt uitgegeven aan voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen, wordt er €3,47 bespaard! Voedingstoffen zoals vitamine D en calcium zijn dus niet alleen essentieel voor het lichaam, maar ook voor kostenbesparing in de gezondheidszorg. 

Kostenbesparing door minder botbreuken

De incidentie van botbreuken onder 55 plussers kan met 15% worden verlaagd, door gebruik van 1000 mg calcium en 15 µg vitamine D per dag in de vorm van supplementen. De totale kostenbesparing van 3,96 miljard euro is berekend door alle verwachte kostenbesparingen van vermeden botbreuken onder 55 plussers in Europese landen bij elkaar op te tellen.

Nut van calcium en vitamine D supplementen

Botbreuken komen vaak voor onder vrouwen en mannen boven de 55 jaar, vanwege een lage botmineraaldichtheid. Deze verlaagde botmineraaldichtheid wordt ook wel osteoporose genoemd. Al tientallen jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar het effect van calcium en vitamine D op botbreuken door osteoporose. Het huidige onderzoek toont aan dat voldoende inname van calcium en vitamine D tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Dit is zeer relevant, omdat het aantal botbreuken in relatie tot osteoporose, door de vergrijzing, stijgt.

Ook kostenbesparing door omega-3

Al eerder in 2016 publiceerde Frost & Sullivan een onderzoek waarin ze lieten zien dat gebruik van supplementen kosten kunnen besparen in de zorg. Dit onderzoek ging over omega-3 suppletie, in relatie met hart- en vaatziekten. Hieruit bleek dat er jaarlijks €13 miljard bespaard kan worden wanneer alle 55 plussers dagelijks 1 gram Omega-3 zouden slikken.

Bron: Healthcare Cost Savings of Calcium and Vitamin D Food Supplements in the European Union