Nieuws - 30 januari 2020

Meer aandacht voor foliumzuur bij zwangerschap

Foliumzuur, ook wel vitamine B11 genoemd, verkleint de kans op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind zoals een open ruggetje. Voor de gezondheid van je kindje is het erg belangrijk om dit supplement te nemen. De overheid adviseert vrouwen om minimaal 4 weken voor tot 8 weken na de bevruchting 400 microgram foliumzuur per dag te slikken. Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een literatuurstudie gedaan om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het foliumzuuradvies.

Vrouwen slikken te weinig foliumzuur rondom zwangerschap

Het is niet de eerste keer dat het gebruik van foliumzuur onder de loep wordt genomen. De Voedselconsumptiepeiling (2012-2016) liet zien dat ongeveer een kwart tot één derde van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd onvoldoende foliumzuur binnenkrijgt. Uit een studie uit 2009, over het gebruik van foliumzuursupplementen, bleek dat minder dan 40 procent van de vrouwen met een lager opleidingsniveau foliumzuur slikte tijdens de aanbevolen periode. Genoeg redenen dus voor extra aandacht voor dit onderwerp door de overheid.

Risico’s gebrek aan foliumzuur

Bij een gebrek aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede. Dit geeft bij het ongeboren kind een verhoogde kans op onder meer een open ruggetje, een hazenlip en een gespleten gehemelte. Het risico van vroeggeboorte kan door een voldoende inname van foliumzuur ook worden verkleind.

Meer informatie over gebruik en effecten foliumzuur wenselijk

De overheid komt door de gedane literatuurstudie tot de conclusie dat er meer en actuele informatie nodig is over het gebruik van het foliumzuursupplementen rondom de zwangerschap, de redenen waarom vrouwen het wel of niet gebruiken, en hoe vaak een open ruggetje voorkomt. Dit is belangrijk om te kijken of de overheid nu op de goede weg zit met het advies en de voorlichting en of eventuele verbeteringen in de toekomst nodig zijn. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk vrouwen die zwanger willen worden op de hoogte te brengen van de noodzaak van het slikken van foliumzuur.

Bronnen: RIVM, Zorg.nu