Nieuws - 22 januari 2020

Bezorgdheid over vitamine B12 en kans op sterfte voorbarig

Onderzoekers van Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben aangetoond dat er een samenhang is tussen een hoge vitamine B12 bloedspiegel en een grotere kans op sterfte. In de media is er veel aandacht voor dit onderwerp, zo wordt er gewaarschuwd voor nadelige gevolgen door gebruik van vitamine B12 supplementen. Dit is te voorbarig.  

Mogelijk ook andere oorzaken

Belangrijk om te beseffen is dat dit onderzoek geen oorzaak-gevolg relatie laat zien tussen hoge vitamine B12 waardes in het bloed en verhoogde kans op sterfte, daarvoor is een ander type onderzoek nodig. Wel is er een samenhang aangetoond, maar de verhoogde kans op sterfte kan ook een andere oorzaak hebben. Zo suggereren de onderzoekers dat een verhoogde kans op sterven ook veroorzaakt kan worden door leverschade en nierfalen, die tevens kunnen leiden tot verhoogde vitamine B12 waardes in het bloed. In het onderzoek zijn 5.000 mensen 8 jaar gevolgd. Bij de start van de studie is éénmaal het vitamine B12 gehalte in het bloed gemeten.

Vitamine B12 suppletie is niet onderzocht

Gebruik van vitamine B12 supplementen is niet onderzocht. Om deze reden is de relatie met het gebruik van vitamine B12 supplementen niet duidelijk. Ongerustheid over nadelige gevolgen van vitamine B12 supplementen is op basis van dit onderzoek niet nodig.

Is een teveel aan vitamine B12 schadelijk?

Tot op heden zijn er geen ongewenste effecten bekend bij een langdurig hoge inname van vitamine B12. Zo heeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit geen onveilige inname van vitamine B12 vastgesteld. Naar aanleiding van deze nieuwe gegevens, is meer onderzoek naar te hoge bloedwaarden van vitamine B12 nodig.

Vitamine B12 belangrijk

Naast aandacht voor de resultaten uit dit onderzoek, is het ook belangrijk oog te houden voor tekorten aan vitamine B12. Tekorten komen in Nederland regelmatig voor, vooral onder vegetariërs en ouderen, omdat vitamine B12 vooral in dierlijke producten voorkomt en ouderen vitamine B12 soms minder goed opnemen.

Vitamine B12 speelt een rol bij de aanmaak van bloedcellen, de werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem en het geheugen. Een vitamine B12 tekort kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten: neurologische klachten zoals tintelingen en concentratieproblemen, psychische klachten zoals neerslachtigheid, maar ook andere klachten zoals vermoeidheid en tandvleesproblemen.

Reacties Voedingscentrum en RIVM

Het onderzoek vereist nuance. Het Voedingscentrum en RIVM laten in de media weten dat er dan ook niet gelijk reden is voor paniek. Jolanda Vis van het Voedingscentrum meldt ‘ook andere factoren kunnen invloed gehad hebben op de uitkomst. Zo is er bijvoorbeeld geen gedetailleerde informatie over de eetpatronen van de testpersonen, wat ook een factor is die invloed heeft op de B12-spiegel.’ 

Een woordvoerder van RIVM laat weten: ‘Zowel de oorzaak van de hoge B12-spiegels als het mogelijke mechanisme hoe hoge B12 de kans op sterfte vergroot, zijn onbekend en niet uit deze studie te halen. Meer onderzoek is nodig om uit te wijzen of het verband causaal is’. Deze reacties zijn door Zorg.nu gepubliceerd.

UMCG komt terug op eerdere waarschuwing

Enkele dagen later nuanceert UMCG de berichtgeving en trekt de eerdere waarschuwingen over vitamine B12 terug. De nadruk ligt op het blijven gebruiken van vitamine B12 bij een medisch tekort.

Bronnen: Zorg.nu, UMCG