Nieuws - 15 februari 2018

Beter leren en concentreren door visolie

Kinderen en jongeren zouden twee keer per week vette vis moeten eten of een visoliesupplement moeten slikken om zo voldoende omega-3 vetzuren binnen te krijgen. Jongeren met meer omega-3 vetzuren in het bloed blijken informatie namelijk sneller te kunnen verwerken en zich beter te kunnen concentreren. Er blijkt een relatie te zijn tussen de hoeveelheid omega-6 vetzuren in het bloed en het verminderen van depressieve gevoelens. Een verband tussen inname van omega-3 vetzuren tijdens de zwangerschap en leren op latere leeftijd is niet eenduidig positief.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen in het proefschrift van Inge van der Wurff (februari 2018 | Open Universiteit (OU) te Heerlen). De promovenda van het Welten-instituut deed onderzoek naar het verband tussen enerzijds de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed en anderzijds schoolprestaties en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.

Onderzoek naar omega-3 vetzuren en het brein

De centrale vraag in het onderzoek is ‘wat is het effect van de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed tijdens twee cruciale perioden op het functioneren van het brein bij kinderen en adolescenten?’

Het is bekend dat meervoudig onverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren belangrijk zijn voor het functioneren van het brein. Er zijn twee cruciale perioden in de vorming van dat brein, te weten:

  • Tijdens de zwangerschap bij de vorming van het centrale zenuwstelsel.
  • In de adolescentieperiode tijdens de ontwikkeling van de prefrontale cortex.

Betere concentratie en minder depressief

In het onderzoek bij 13- tot 15-jarigen keek Van der Wurff naar het verband met leerprestaties en het welbevinden. Een verband tussen omega-3 vetzuren en het functioneren van het brein werd ontdekt. Jongeren met meer omega-3 vetzuren in het bloed blijken sneller informatie te kunnen verwerken en zich beter kunnen concentreren. Bijna 1 op 3 deelnemers gaf aan depressieve gevoelens te hebben. Van der Wurff: ‘We hadden verwacht dat meer omega-3 vetzuren in het bloed zou samengaan met minder depressieve gevoelens. Dat verband hebben we niet gevonden voor omega-3 vetzuren, maar tot onze verrassing wel voor omega-6 vetzuren. Hoe dat komt, weten we niet – daar is aanvullend onderzoek nodig.’

Beter lezen en spellen, minder goed rekenen

Over 7-jarigen met meer omega-3 vetzuren in hun bloed wordt ook wat gemeld. ‘Deze groep blijkt beter te kunnen lezen en spellen. Krijgen ze dat met de geboorte al mee? Als je kijkt naar de bloedwaarden van de moeder tijdens de zwangerschap en bij de geboorte van diezelfde kinderen, dan zie je géén verband met lezen en spellen op 7-jarige leeftijd. Maar… er is wel een verband met rekenen: meer omega-3 vetzuren in het bloed van moeder en kind bij zwangerschap en geboorte gaat samen met minder goed rekenen op 7-jarige leeftijd.’ Van der Wurff roept op om voorzichtig te zijn met het nemen van visoliesupplementen tijdens de zwangerschap: ‘Er is een verband tussen de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed tijdens de zwangerschap en leren op latere leeftijd en dat verband is niet eenduidig positief.’

Ook in Zweden breed onderzocht

In een Zweedse studie² met 9500 jongeren werd al eerder een verband aangetoond tussen visconsumptie en schoolprestaties. Hieruit blijkt dat jongeren die eenmaal per week vis aten beter presteerden dan klasgenoten die het minder vaak consumeerden, terwijl er nóg betere rapportcijfers waren bij de groep waar vis nog vaker op het menu stond.

Bronnen:

¹ Inge van der Wurff (Maastricht, 1989) Promotie onderzoek ‘Fatty Acids, Cognition, School Performance, and Mental Well-being in Children and Adolescents’ | 9 februari 2018 | Promotoren: prof. dr. Renate de Groot (OU), prof. dr. Paul Kirschner (OU) en prof. dr. Maurice Zeegers (UM).

² Kim, J‐L., et al. “Fish consumption and school grades in Swedish adolescents: a study of the large general population.” Acta Paediatrica 99.1 (2010): 72-77