Anti-dopingsysteem voor topsporters

Het NZVT-keurmerk is van groot belang voor topsporters. Het voorkomt dat topsporters positief testen op doping door het gebruik van voedingssupplementen. Webshops verkopen relatief veel hoog-risico sportvoedingssupplementen die niet NZVT-getest zijn en kunnen een risico vormen voor topsporters. Het gaat hierbij om sportvoedingssupplementen die de nadruk leggen op hormoonregulatie, spierversterking, gewichtsverlies en het verkrijgen van meer energie. Meer dan de helft van de topsporters gebruikt producten die niet zijn getest op dopingstoffen door een erkend systeem, zoals NZVT, maar het is aan te bevelen dat topsporters dit wel doen. Voor hen gelden namelijk strengere normen dan voor niet-topsporters.

NZVT

Naar aanleiding van eerdere dopingschandalen bij onder andere profvoetballers is in november 2003 het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport, NZVT, opgericht zodat topsporters kunnen beschikken over voor hen veilige supplementen. Het NZVT-systeem is een extra service voor de topsporters. Er zijn aanvullende test nodig om te garanderen dat ze vrij zijn van dopinggeduide stoffen. Voor niet-topsporters gelden deze strenge eisen niet en zorgt de wet voor garanties over de veiligheids- en gezondheidseisen van voedingssupplementen.

NZVT is een gezamenlijk initiatief van de Dopingautoriteit, de branchevereniging voor voedingssupplementen NPN en de sportkoepel NOC*NSF. De borging van het systeem valt onder de verantwoordelijkheid van NOC*NSF en wordt uitgevoerd door het RIKILT.

Supplementenfabrikanten kunnen producten aanvullend laten testen. Wanneer ze goed uit de test komen, worden ze op de NZVT-lijst geplaatst, waarmee topsporters zien welke middelen zij zorgeloos kunnen gebruiken.

Niet-topsporters

Producten die een positieve dopinguitslag geven in dit onderzoek, kunnen vaak door niet-topsporters wel veilig gebruikt worden en voldoen aan alle wettelijke eisen. Niet alle dopingstoffen zijn namelijk verboden. Dit geldt bijvoorbeeld voor een stimulerende stof die in sinaasappelschillen voorkomt. En zo stond cafeïne ook tot 2004 op de lijst met verboden stoffen.

NZVT-lijst

De NZVT-lijst is te zien via: www.dopingautoriteit.nl/nzvt/database.