Kun je medicijnen en

supplementen

tegelijk gebruiken?

Ja, dat kan nuttig zijn want medicijngebruik kan tekorten veroorzaken
Metforminerisico op tekort aanvitamine B12

Waarop moet ik letten als ik langere tijd metformine slik?

Metformine is een medicijn bij diabetes. Het verlaagt het glucose gehalte in het bloed. Een bijwerking van metformine is dat je lichaam minder vitamine B12 kan opnemen. Vooral als je al jaren metformine gebruikt, dan kun je een tekort aan vitamine B12 krijgen.

Hoe voorkom ik een tekort aan vitamine B12?

Om het lichaam de kans te geven voldoende vitamine B12 op te nemen bij gebruik van metformine, kan een extra inname van vitamine B12 nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren, zoals moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort kan de arts je mogelijk medicijnen met extra vitamine B12 voorschrijven, bijvoorbeeld injecties. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden.

Plastablet hydrochloorthiazide risico op tekort aan magnesium & kalium

Waarop moet ik letten als ik langere tijd hydrochloorthiazide slik?

Hydrochloorthiazide wordt ook vaak een plastablet genoemd. Het verlaagt de bloeddruk doordat meer zouten in de urine komen, daardoor meer vocht uitgeplast wordt. Een bijwerking van hydrochloorthiazide is dat het kaliumgehalte in het bloed daalt. Ook het magnesiumgehalte in het bloed kan mogelijk dalen.

Hoe voorkom ik een tekort aan kalium en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende kalium en magnesium op te nemen bij gebruik van hydrochloorthiazide, kan een extra inname van kalium en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan kalium?

Bij een tekort aan kalium kun je last krijgen van hartkloppingen, vermoeidheid, spierkramp of slappe spieren.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort aan deze mineralen kan de arts je mogelijk medicijnen voorschrijven. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden

Prednison of prednisolon     vanwege voorkomen botontkalking calcium & vitamine D en risico op tekort kalium 

Waarop moet ik letten als ik langere tijd prednison of prednisolon slik?

Prednison en prednisolon zijn corticosteroïden. Het zijn hormonen die ontstekingen in je lichaam kunnen onderdrukken. Een bijwerking van corticosteroïden is botontkalking. Dit komt doordat deze middelen de aanmaak van botten remmen. Ook neemt je lichaam minder calcium in de darmen op en verwijderen de nieren meer calcium uit het lichaam. Een andere bijwerking is dat je lichaam minder kalium opneemt. Dit zorgt soms voor een tekort aan kalium, vooral als je tegelijk plastabletten gebruikt.

Hoe voorkom ik botontkalking?

Als je langer dan 3 maanden corticosteroïden gebruikt of moet gaan gebruiken, dan kunnen extra calcium en vitamine D nodig zijn. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium beter wordt opgenomen en de combinatie draagt bij aan sterke botten. Ook kun je in aanmerking komen voor medicijnen die botontkalking kunnen voorkómen. Dit is afhankelijk van je geslacht, leeftijd en de dosering van het corticosteroïd. Je arts en apotheker kunnen je vertellen of je hiervoor in aanmerking komt.

Hoe voorkom ik een tekort aan kalium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende kalium op te nemen bij gebruik van prednison of prednisolon, kan een extra inname van kalium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan kalium?

Bij een tekort aan kalium kun je last krijgen van hartkloppingen, vermoeidheid, spierkramp of slappe spieren.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort aan kalium kan de arts je mogelijk medicijnen voorschrijven. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden.

Medicijnen tegen maagzuurrisico op tekort aan vitamine B12 & magnesium 

Waarop moet ik letten als ik langere tijd medicijnen tegen maagzuur slik?

Protonpompremmers, zoals omeprazol en pantoprazol, zijn medicijnen tegen maagzuur. Ook wel aangeduid als maagzuurremmers. Een bijwerking van deze medicijnen is dat je lichaam minder vitamine B12 en/of magnesium kan opnemen. Als je de protonpompremmers maanden of jaren gebruikt, dan kun je een tekort aan vitamine B12 of magnesium krijgen.

Hoe voorkom ik een tekort aan vitamine B12 en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende vitamine B12 en magnesium op te nemen bij gebruik van medicijnen tegen maagzuurremmers, kan een extra inname van vitamine B12 en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren zoals, moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. De arts kan bij ernstige tekorten bepaalde medicijnen met voedingstoffen voorschrijven. Bij vitamine B12 is dit vaak een injectie. Bij milde tekorten worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden. Deze zijn zonder recept verkrijgbaar bij apotheek of drogist.

Anticonceptiepil     risico op tekort aan foliumzuur & magnesium 

Waarop moet ik letten als ik langere tijd de pil slik?

De anticonceptiepil, die uit twee middelen bestaat (oestrogeen en progestageen), kan bij gebruik van maanden tot jaren zorgen voor een afname van het foliumzuur en magnesium- gehalte in het bloed.

Hoe voorkom ik een tekort aan foliumzuur en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende foliumzuur en magnesium op te nemen bij gebruik van de anticonceptiepil, kan een extra inname van foliumzuur en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan foliumzuur?

Bij een tekort aan foliumzuur kun je bloedarmoede krijgen. Je krijgt dan klachten als moeheid en duizeligheid. Ook kun je last krijgen van de darmen.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Wanneer je gehaltes aan foliumzuur en magnesium te laag zijn kan de arts je een voedingssupplement adviseren.

Pijnstillers risico op tekort aanijzer, vitamine B12, vitamine C

Waar moet je op letten als je langere tijd NSAID’s gebruikt?

NSAID’s zijn medicijnen die worden voorgeschreven bij acute of chronische pijn en ontstekingen. Voorbeelden zijn ibuprofen, diclofenac en acetylsalicylzuur. Laatstgenoemde wordt niet meer voorgeschreven als pijnstiller, maar als antistollingsmiddel. Een mogelijke bijwerking van NSAID’s is een tekort aan ijzer. Bij gebruik van acetylsalicylzuur kan daarbij een tekort aan vitamine B12 en vitamine C ontstaan.

Hoe voorkom je een tekort aan ijzer, vitamine B12 en vitamine C?

Om je lichaam de kans te geven voldoende ijzer, vitamine B12 en vitamine C op te nemen bij gebruik van NSAID’s, kan een extra inname van ijzer, vitamine B12 en vitamine C nodig zijn.

Hoe herken je een tekort aan ijzer?

Bij een tekort aan ijzer kun je vermoeid raken, snel buiten adem zijn, duizeligheid en een verminderd concentratievermogen ervaren. Een ernstig ijzertekort kan leiden tot bloedarmoede.

Hoe herken je een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren, zoals moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Hoe herken je een tekort aan vitamine C?

Bij een tekort aan vitamine C kun je een verminderde weerstand en vertraagde wondgenezing hebben.

Wat moet je doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een mild tekort aan ijzer of vitamine B12 wordt mogelijk een voedingssupplement geadviseerd. Verder kan de arts je vitamine C inname bekijken.

Statines risico op tekort aan co- enzym Q10 en vitamine D

Waar moet je op letten als je langere tijd statines gebruikt?

Statines zijn medicijnen die de aanmaak van cholesterol in het lichaam remmen en worden vaak voorgeschreven bij hart- vaatziekten. Een bijwerking van statines is dat je spierpijn of krachtverlies kan ervaren. Dit komt mogelijk door een verminderde aanmaak van co-enzym Q10 en vitamine D in je lichaam.

Hoe herken je een tekort aan co-enzym Q10?

Co-enzym Q10 is mede belangrijk voor de energieproductie in lichaamscellen. Bij een tekort aan co-enzym Q10 kun je energieverlies, spierpijn of spierzwakte ervaren.

Hoe herken je een tekort aan vitamine D?

Door de verlaagde cholesterolniveaus bij statinegebruik kan een vitamine D tekort ontstaan. Door dit tekort kun je spierpijn ervaren.  

Wat moet je doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Mogelijk kan een voedingssupplement met co-enzym Q10 of vitamine D worden geadviseerd.

Antibiotica aanvullen met probiotica

Waar moet je op letten als je antibiotica gebruikt?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij infecties en helpen om de schadelijke bacteriën te doden of de groei af te remmen. Bij ongeveer één op de vier volwassenen geeft antibiotica als bijwerking diarree. Dit gebeurt vooral bij gebruik van breedspectrum antibiotica, die werken op meerdere soorten bacteriën.

Waarom antibiotica aanvullen met probiotica?

Gebruik van probiotica tijdens een antibioticakuur kan helpen om diarree die veroorzaakt wordt door de kuur, te voorkomen. Diarree kan vrij snel na het starten van een antibioticakuur optreden, maar kan ook acht weken na het stoppen met de kuur nog voorkomen. Diarree is meestal tijdelijk, maar vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische ziekte kan het leiden tot ondervoeding of uitdroging.

Wanneer neem je probiotica?

Het advies is om tijdens de gehele antibioticakuur en tot 1 à 2 weken na de kuur, aanvullend een probiotica supplement in te nemen. Neem de probiotica 2 uur na inname van de antibiotica in. Communiceer het gebruik met je huisarts.

Welke probiotica?

Voor diverse probioticaproducten, zoals met de bacterie Lactobacillus rhamnosus GG, is er voldoende bewijs dat ze diarree bij een antibioticakuur kunnen voorkomen.

Wat moet je doen bij een antibioticakuur?

Maak je je zorgen of heb je vragen? Neem dan contact op met je arts. Mogelijk kunnen probiotica tijdens een antibioticakuur voor jou een aanvulling zijn om diarree te voorkomen.

Waarop moet ik letten als ik langere tijd metformine slik?

Metformine is een medicijn bij diabetes. Het verlaagt het glucose gehalte in het bloed. Een bijwerking van metformine is dat je lichaam minder vitamine B12 kan opnemen. Vooral als je al jaren metformine gebruikt, dan kun je een tekort aan vitamine B12 krijgen.

Hoe voorkom ik een tekort aan vitamine B12?

Om het lichaam de kans te geven voldoende vitamine B12 op te nemen bij gebruik van metformine, kan een extra inname van vitamine B12 nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren, zoals moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort kan de arts je mogelijk medicijnen met extra vitamine B12 voorschrijven, bijvoorbeeld injecties. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden.

Waarop moet ik letten als ik langere tijd hydrochloorthiazide slik?

Hydrochloorthiazide wordt ook vaak een plastablet genoemd. Het verlaagt de bloeddruk doordat meer zouten in de urine komen, daardoor meer vocht uitgeplast wordt. Een bijwerking van hydrochloorthiazide is dat het kaliumgehalte in het bloed daalt. Ook het magnesiumgehalte in het bloed kan mogelijk dalen.

Hoe voorkom ik een tekort aan kalium en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende kalium en magnesium op te nemen bij gebruik van hydrochloorthiazide, kan een extra inname van kalium en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan kalium?

Bij een tekort aan kalium kun je last krijgen van hartkloppingen, vermoeidheid, spierkramp of slappe spieren.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort aan deze mineralen kan de arts je mogelijk medicijnen voorschrijven. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden

Gebruik je slaapmiddelen of antidepressiva? Let op met tryptofaan

Het gebruik van tryptofaan gaat niet goed samen met het gebruik van slaapmiddelen of antidepressiva.

Slaapmiddelen zijn medicijnen die vooral bij slapeloosheid worden gebruikt. Voorbeelden van slaapmiddelen zijn temazepam, midazolam en zopiclon. Antidepressiva zijn medicijnen die bij angst en depressie worden gebruikt. Voorbeelden van antidepressiva zijn citalopram, paroxetine, mirtazapine en venlafaxine.

Tryptofaan werkt kalmerend. Tryptofaan samen met slaapmiddelen kan het versuffende effect van slaapmiddelen versterken. Als je tryptofaan samen met antidepressiva gebruikt kun je last krijgen van rusteloosheid, misselijkheid en minder concentratie.

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je tryptofaan gebruikt. Gebruik geen tryptofaan als je een slaapmiddel of antidepressivum gebruikt of als de arts je dit wil voorschrijven.

Gebruik je antidepressiva? Let op met ashwagandha, rhodiola en Griffonia simplicifolia

Het gebruik van ashwagandha, rhodiola en Griffonia simplicifolia (een bron van tryptofaan) gaat niet goed samen met het gebruik van antidepressiva.

Antidepressiva zijn medicijnen die bij angst en depressie worden gebruikt.

Ashwagandha wordt voornamelijk gebruikt in stresssituaties, als natuurlijk rustgever. Het gelijktijdig gebruik met antidepressiva kan mogelijk leiden tot een versterking van het antidepressieve effect van de medicijnen.

Rhodiola staat bekend als een natuurlijke rustgever. Het gelijktijdig gebruik van rhodiola supplementen met een specifieke groep antidepressiva, MAO-remmers, kan mogelijk leiden tot een versterking van het medicijn, waardoor ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Tryptofaan uit Griffonia simplicifolia werkt kalmerend. Als je tryptofaan samen met antidepressiva gebruikt, kun je last krijgen van rusteloosheid, misselijkheid en minder concentratie. Zie ook het kopje ‘Slaapmiddelen en antidepressiva gaan niet samen met tryptofaan’.

Wat moet ik doen?

Wanneer je ashwagandha-supplementen gebruikt of wilt gaan gebruiken en je slikt antidepressiva, meld dit dat dan aan je arts of apotheker. Voor rhodiola-supplementen is het advies om te stoppen of niet te starten bij gebruik van MAO-remmers. Gebruik ook geen Griffonia simplicifolia, een bron van tryptofaan, bij een antidepressivum of als de arts je dit wil voorschrijven.

Gebruik je immunosuppressiva? Let op met Echinacea

Het gebruik van Echinacea gaat niet goed samen met het gebruik van immunosuppressiva.

Immunosuppressiva zijn medicijnen die de werking van het afweersysteem onderdrukken bij bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte of HIV. Voorbeelden van immunosuppressiva zijn abatacept, tofacitinib, tacrolimus en ciclosporine.

Echinacea stimuleert mogelijk het immuunsysteem. Daardoor kan het de werking van immunosuppressiva verstoren.

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je Echinacea gebruikt. Gebruik geen Echinacea bij auto-immuunziekten en als je immunosuppressiva gebruikt of als de arts je immunosuppressiva wil voorschrijven.

Waarop moet ik letten als ik langere tijd prednison of prednisolon slik?

Prednison en prednisolon zijn corticosteroïden. Het zijn hormonen die ontstekingen in je lichaam kunnen onderdrukken. Een bijwerking van corticosteroïden is botontkalking. Dit komt doordat deze middelen de aanmaak van botten remmen. Ook neemt je lichaam minder calcium in de darmen op en verwijderen de nieren meer calcium uit het lichaam. Een andere bijwerking is dat je lichaam minder kalium opneemt. Dit zorgt soms voor een tekort aan kalium, vooral als je tegelijk plastabletten gebruikt.

Hoe voorkom ik botontkalking?

Als je langer dan 3 maanden corticosteroïden gebruikt of moet gaan gebruiken, dan kunnen extra calcium en vitamine D nodig zijn. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium beter wordt opgenomen en de combinatie draagt bij aan sterke botten. Ook kun je in aanmerking komen voor medicijnen die botontkalking kunnen voorkómen. Dit is afhankelijk van je geslacht, leeftijd en de dosering van het corticosteroïd. Je arts en apotheker kunnen je vertellen of je hiervoor in aanmerking komt.

Hoe voorkom ik een tekort aan kalium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende kalium op te nemen bij gebruik van prednison of prednisolon, kan een extra inname van kalium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan kalium?

Bij een tekort aan kalium kun je last krijgen van hartkloppingen, vermoeidheid, spierkramp of slappe spieren.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een ernstig tekort aan kalium kan de arts je mogelijk medicijnen voorschrijven. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden.

Waarop moet ik letten als ik langere tijd medicijnen tegen maagzuur slik?

Protonpompremmers, zoals omeprazol en pantoprazol, zijn medicijnen tegen maagzuur. Ook wel aangeduid als maagzuurremmers. Een bijwerking van deze medicijnen is dat je lichaam minder vitamine B12 en/of magnesium kan opnemen. Als je de protonpompremmers maanden of jaren gebruikt, dan kun je een tekort aan vitamine B12 of magnesium krijgen.

Hoe voorkom ik een tekort aan vitamine B12 en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende vitamine B12 en magnesium op te nemen bij gebruik van medicijnen tegen maagzuurremmers, kan een extra inname van vitamine B12 en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren zoals, moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. De arts kan bij ernstige tekorten bepaalde medicijnen met voedingstoffen voorschrijven. Bij vitamine B12 is dit vaak een injectie. Bij milde tekorten worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden. Deze zijn zonder recept verkrijgbaar bij apotheek of drogist.

Gebruik je antistollingsmedicijnen? Let op met Ginseng en Ginkgo biloba*

Het gebruik van Ginseng en Ginkgo biloba gaat niet goed samen met het gebruik van antistollingsmedicijnen.

Antistollingsmedicijnen zorgen dat het bloed langzamer stolt. Voorbeelden van antistollingsmedicijnen zijn acetylsalicylzuur, acenocoumarol, fenprocoumon, clopidogrel en rivaroxaban.

Ook Ginseng en Ginkgo biloba hebben mogelijk een effect op de stolling van het bloed. Gebruik je Ginseng of Ginkgo biloba samen met een antistollingsmedicijn, dan heb je meer kans op bloedingen. Bij gebruik van Ginseng samen met een antistollingsmedicijn kan soms ook het antistollingsmedicijn juist minder goed werken.

Wat moet ik doen?

Gebruik je een antistollingsmiddel? Start dan niet met Ginseng of Ginkgo biloba. Gebruik je al Ginseng of Ginkgo biloba samen met een antistollingsmedicijn? Laat dan de arts en apotheker of trombosedienst weten dat je deze combinatie gebruikt. De arts, apotheker en trombosedienst kunnen je vertellen of stoppen met Ginseng of Ginkgo biloba noodzakelijk is.

*NB: Ook bij gebruik van Sint janskruid i.c.m. antistollingsmiddelen moet je voorzichtig zijn. Op de pagina over Sint janskruid lees je hier meer over.

Waarop moet ik letten als ik langere tijd de pil slik?

De anticonceptiepil, die uit twee middelen bestaat (oestrogeen en progestageen), kan bij gebruik van maanden tot jaren zorgen voor een afname van het foliumzuur en magnesium- gehalte in het bloed.

Hoe voorkom ik een tekort aan foliumzuur en magnesium?

Om het lichaam de kans te geven voldoende foliumzuur en magnesium op te nemen bij gebruik van de anticonceptiepil, kan een extra inname van foliumzuur en magnesium nodig zijn.

Hoe herken ik een tekort aan foliumzuur?

Bij een tekort aan foliumzuur kun je bloedarmoede krijgen. Je krijgt dan klachten als moeheid en duizeligheid. Ook kun je last krijgen van de darmen.

Hoe herken ik een tekort aan magnesium?

Bij een tekort aan magnesium kun je klachten ervaren zoals misselijkheid, lusteloosheid of vermoeidheid en spierkrampen. Bij een ernstig tekort kun je last van hartritmestoornissen en stuipen krijgen.

Wat moet ik doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Wanneer je gehaltes aan foliumzuur en magnesium te laag zijn kan de arts je een voedingssupplement adviseren.

Waar moet je op letten als je langere tijd NSAID’s gebruikt?

NSAID’s zijn medicijnen die worden voorgeschreven bij acute of chronische pijn en ontstekingen. Voorbeelden zijn ibuprofen, diclofenac en acetylsalicylzuur. Laatstgenoemde wordt niet meer voorgeschreven als pijnstiller, maar als antistollingsmiddel. Een mogelijke bijwerking van NSAID’s is een tekort aan ijzer. Bij gebruik van acetylsalicylzuur kan daarbij een tekort aan vitamine B12 en vitamine C ontstaan.

Hoe voorkom je een tekort aan ijzer, vitamine B12 en vitamine C?

Om je lichaam de kans te geven voldoende ijzer, vitamine B12 en vitamine C op te nemen bij gebruik van NSAID’s, kan een extra inname van ijzer, vitamine B12 en vitamine C nodig zijn.

Hoe herken je een tekort aan ijzer?

Bij een tekort aan ijzer kun je vermoeid raken, snel buiten adem zijn, duizeligheid en een verminderd concentratievermogen ervaren. Een ernstig ijzertekort kan leiden tot bloedarmoede.

Hoe herken je een tekort aan vitamine B12?

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren, zoals moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren.

Hoe herken je een tekort aan vitamine C?

Bij een tekort aan vitamine C kun je een verminderde weerstand en vertraagde wondgenezing hebben.

Wat moet je doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Bij een mild tekort aan ijzer of vitamine B12 wordt mogelijk een voedingssupplement geadviseerd. Verder kan de arts je vitamine C inname bekijken.

Waar moet je op letten als je langere tijd statines gebruikt?

Statines zijn medicijnen die de aanmaak van cholesterol in het lichaam remmen en worden vaak voorgeschreven bij hart- vaatziekten. Een bijwerking van statines is dat je spierpijn of krachtverlies kan ervaren. Dit komt mogelijk door een verminderde aanmaak van co-enzym Q10 en vitamine D in je lichaam.

Hoe herken je een tekort aan co-enzym Q10?

Co-enzym Q10 is mede belangrijk voor de energieproductie in lichaamscellen. Bij een tekort aan co-enzym Q10 kun je energieverlies, spierpijn of spierzwakte ervaren.

Hoe herken je een tekort aan vitamine D?

Door de verlaagde cholesterolniveaus bij statinegebruik kan een vitamine D tekort ontstaan. Door dit tekort kun je spierpijn ervaren.  

Wat moet je doen bij deze klachten?

Herken je deze klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact op met je arts. Mogelijk kan een voedingssupplement met co-enzym Q10 of vitamine D worden geadviseerd.

Gebruik je medicijnen? Let op met Sint janskruid

Het gebruik van Sint janskruid gaat niet goed samen met veel medicijnen. Zo kan het gebruik van Sint janskruid samen met medicijnen tegen angst en depressie bijwerkingen geven, omdat antidepressiva sterker kunnen werken.

Daarnaast vermindert Sint janskruid de werking van medicijnen tegen HIV en hepatitis C. Ook de werking van de anticonceptiepil wordt minder. Daardoor is de anticonceptiepil minder betrouwbaar en is de kans op zwangerschap groter.

Andere voorbeelden van medicijnen waarvan Sint janskruid de werking vermindert zijn:

 • Antistollingsmedicijnen, zoals acenocoumarol, fenprocoumon en rivaroxaban
 • Medicijnen tegen maagzuur, zoals esomeprazol en omeprazol
 • Cholesterolverlagende medicijnen, zoals atorvastatine en simvastatine
 • Medicijnen bij hartziekten, zoals digoxine en verapamil
 • Medicijnen die het afweersysteem onderdrukken, zoals ciclosporine en tacrolimus
 • Medicijnen bij epilepsie, zoals carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne
 • Oncolyticum voor de behandeling van kanker, zoals imatinib

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je Sint janskruid gebruikt. Je arts en apotheker kunnen je vertellen of je Sint janskruid met je medicijnen kunt gebruiken. Ook als je stopt met het gebruik van Sint janskruid moet je dat overleggen met de arts en apotheker.

Waar moet je op letten als je antibiotica gebruikt?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij infecties en helpen om de schadelijke bacteriën te doden of de groei af te remmen. Bij ongeveer één op de vier volwassenen geeft antibiotica als bijwerking diarree. Dit gebeurt vooral bij gebruik van breedspectrum antibiotica, die werken op meerdere soorten bacteriën.

Waarom antibiotica aanvullen met probiotica?

Gebruik van probiotica tijdens een antibioticakuur kan helpen om diarree die veroorzaakt wordt door de kuur, te voorkomen. Diarree kan vrij snel na het starten van een antibioticakuur optreden, maar kan ook acht weken na het stoppen met de kuur nog voorkomen. Diarree is meestal tijdelijk, maar vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische ziekte kan het leiden tot ondervoeding of uitdroging.

Wanneer neem je probiotica?

Het advies is om tijdens de gehele antibioticakuur en tot 1 à 2 weken na de kuur, aanvullend een probiotica supplement in te nemen. Neem de probiotica 2 uur na inname van de antibiotica in. Communiceer het gebruik met je huisarts.

Welke probiotica?

Voor diverse probioticaproducten, zoals met de bacterie Lactobacillus rhamnosus GG, is er voldoende bewijs dat ze diarree bij een antibioticakuur kunnen voorkomen.

Wat moet je doen bij een antibioticakuur?

Maak je je zorgen of heb je vragen? Neem dan contact op met je arts. Mogelijk kunnen probiotica tijdens een antibioticakuur voor jou een aanvulling zijn om diarree te voorkomen.

Nee, deze medicijnen en (kruiden)supplementen gaan niet goed samen
Slaapmiddelen & antidepressiva     gaan niet samen met tryptofaan

Gebruik je slaapmiddelen of antidepressiva? Let op met tryptofaan

Het gebruik van tryptofaan gaat niet goed samen met het gebruik van slaapmiddelen of antidepressiva.

Slaapmiddelen zijn medicijnen die vooral bij slapeloosheid worden gebruikt. Voorbeelden van slaapmiddelen zijn temazepam, midazolam en zopiclon. Antidepressiva zijn medicijnen die bij angst en depressie worden gebruikt. Voorbeelden van antidepressiva zijn citalopram, paroxetine, mirtazapine en venlafaxine.

Tryptofaan werkt kalmerend. Tryptofaan samen met slaapmiddelen kan het versuffende effect van slaapmiddelen versterken. Als je tryptofaan samen met antidepressiva gebruikt kun je last krijgen van rusteloosheid, misselijkheid en minder concentratie.

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je tryptofaan gebruikt. Gebruik geen tryptofaan als je een slaapmiddel of antidepressivum gebruikt of als de arts je dit wil voorschrijven.

Antidepressiva     gaan niet samen met ashwagandha, rhodiola & Griffonia simplicifolia 

Gebruik je antidepressiva? Let op met ashwagandha, rhodiola en Griffonia simplicifolia

Het gebruik van ashwagandha, rhodiola en Griffonia simplicifolia (een bron van tryptofaan) gaat niet goed samen met het gebruik van antidepressiva.

Antidepressiva zijn medicijnen die bij angst en depressie worden gebruikt.

Ashwagandha wordt voornamelijk gebruikt in stresssituaties, als natuurlijk rustgever. Het gelijktijdig gebruik met antidepressiva kan mogelijk leiden tot een versterking van het antidepressieve effect van de medicijnen.

Rhodiola staat bekend als een natuurlijke rustgever. Het gelijktijdig gebruik van rhodiola supplementen met een specifieke groep antidepressiva, MAO-remmers, kan mogelijk leiden tot een versterking van het medicijn, waardoor ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Tryptofaan uit Griffonia simplicifolia werkt kalmerend. Als je tryptofaan samen met antidepressiva gebruikt, kun je last krijgen van rusteloosheid, misselijkheid en minder concentratie. Zie ook het kopje ‘Slaapmiddelen en antidepressiva gaan niet samen met tryptofaan’.

Wat moet ik doen?

Wanneer je ashwagandha-supplementen gebruikt of wilt gaan gebruiken en je slikt antidepressiva, meld dit dat dan aan je arts of apotheker. Voor rhodiola-supplementen is het advies om te stoppen of niet te starten bij gebruik van MAO-remmers. Gebruik ook geen Griffonia simplicifolia, een bron van tryptofaan, bij een antidepressivum of als de arts je dit wil voorschrijven.

Immunosuppressiva gaan niet samen met Echinacea

Gebruik je immunosuppressiva? Let op met Echinacea

Het gebruik van Echinacea gaat niet goed samen met het gebruik van immunosuppressiva.

Immunosuppressiva zijn medicijnen die de werking van het afweersysteem onderdrukken bij bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte of HIV. Voorbeelden van immunosuppressiva zijn abatacept, tofacitinib, tacrolimus en ciclosporine.

Echinacea stimuleert mogelijk het immuunsysteem. Daardoor kan het de werking van immunosuppressiva verstoren.

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je Echinacea gebruikt. Gebruik geen Echinacea bij auto-immuunziekten en als je immunosuppressiva gebruikt of als de arts je immunosuppressiva wil voorschrijven.

Antistollings­­medicijn gaat niet samen met Ginkgo biloba & Ginseng

Gebruik je antistollingsmedicijnen? Let op met Ginseng en Ginkgo biloba*

Het gebruik van Ginseng en Ginkgo biloba gaat niet goed samen met het gebruik van antistollingsmedicijnen.

Antistollingsmedicijnen zorgen dat het bloed langzamer stolt. Voorbeelden van antistollingsmedicijnen zijn acetylsalicylzuur, acenocoumarol, fenprocoumon, clopidogrel en rivaroxaban.

Ook Ginseng en Ginkgo biloba hebben mogelijk een effect op de stolling van het bloed. Gebruik je Ginseng of Ginkgo biloba samen met een antistollingsmedicijn, dan heb je meer kans op bloedingen. Bij gebruik van Ginseng samen met een antistollingsmedicijn kan soms ook het antistollingsmedicijn juist minder goed werken.

Wat moet ik doen?

Gebruik je een antistollingsmiddel? Start dan niet met Ginseng of Ginkgo biloba. Gebruik je al Ginseng of Ginkgo biloba samen met een antistollingsmedicijn? Laat dan de arts en apotheker of trombosedienst weten dat je deze combinatie gebruikt. De arts, apotheker en trombosedienst kunnen je vertellen of stoppen met Ginseng of Ginkgo biloba noodzakelijk is.

*NB: Ook bij gebruik van Sint janskruid i.c.m. antistollingsmiddelen moet je voorzichtig zijn. Op de pagina over Sint janskruid lees je hier meer over.

Veel medicijnen gaan niet samen met Sint-janskruid 

Gebruik je medicijnen? Let op met Sint janskruid

Het gebruik van Sint janskruid gaat niet goed samen met veel medicijnen. Zo kan het gebruik van Sint janskruid samen met medicijnen tegen angst en depressie bijwerkingen geven, omdat antidepressiva sterker kunnen werken.

Daarnaast vermindert Sint janskruid de werking van medicijnen tegen HIV en hepatitis C. Ook de werking van de anticonceptiepil wordt minder. Daardoor is de anticonceptiepil minder betrouwbaar en is de kans op zwangerschap groter.

Andere voorbeelden van medicijnen waarvan Sint janskruid de werking vermindert zijn:

 • Antistollingsmedicijnen, zoals acenocoumarol, fenprocoumon en rivaroxaban
 • Medicijnen tegen maagzuur, zoals esomeprazol en omeprazol
 • Cholesterolverlagende medicijnen, zoals atorvastatine en simvastatine
 • Medicijnen bij hartziekten, zoals digoxine en verapamil
 • Medicijnen die het afweersysteem onderdrukken, zoals ciclosporine en tacrolimus
 • Medicijnen bij epilepsie, zoals carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne
 • Oncolyticum voor de behandeling van kanker, zoals imatinib

Wat moet ik doen?

Laat je arts en apotheker weten dat je Sint janskruid gebruikt. Je arts en apotheker kunnen je vertellen of je Sint janskruid met je medicijnen kunt gebruiken. Ook als je stopt met het gebruik van Sint janskruid moet je dat overleggen met de arts en apotheker.

Download brochure
Deze themapagina bevat informatie die met veel zorg is samengesteld. Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met je huisarts of apotheker.